top of page

KYRKAN I LANDI

Vid Albanobergen söder om Rom, i Landi ligger kyrkan Santissimo Nome Di Maria.
Lilli Stenius ansvarar för kyrkans helhetsutsmyckning. Altarväggens relief, altaret, predikstolen, biskopstolen, dopkapellet, tabernaklet och kyrkans golvdekorationer.


"En kyrka är inte helig på grund av de eventuella bilderna på väggarna, utan helig i sig själv på grund av vad som firas där. Figurerna har fötts av didaktiska orsaker, då det inte fanns böcker och folket inte var läskunnigt. I vår tid känns figurerna i heliga uttrymmen överflödiga, som om de inte hade en uppgift utöver den dekorativa, vilktet är för lite"
- dagboksnotat Lilli Stenius

Ljuset blev huvudelementet för utsmyckningen av kyrkan.

IMG_8618_edited_edited.png

Koret i kyrkan Santissimo Nome Di Maria i Landi

_Pentecoste_ dett 2004.jpg

Detalj av korets relief "Pingst"

IMG_8619_edited.jpg

Altaret i marmor

Fonte battes. 2012 2.jpg

Dopfunten i marmor

IMG_8629.JPG

Modell av dopfunten

Seggio 2012 2.jpg

Biskopstolen i lind och marmor

In cava per Landi 1.JPG

Marmorverkstaden

Albone 2012 1.jpg

Predikstolen i lind och marmor

IMG_8623_edited.jpg

Tabernaklet i lind och brons

GRAVKAPELLET I GENZANO

Modellino 1.JPG

Gravkapellet Fioretti, Genzano. Modell

Il retro.JPG

Gravkapellet Fioretti, Genzano

Cristo risorto in lavorazione_edited.jpg

"Uppståndelsen" under arbete

Fiorinigrav0705 005.JPG

"Uppståndelsen" monteras

TABERNAKLET I MARIBO, DANMARK

IMG_3488.jpg

Tabernaklet i St.Birgitta kloster

IMG_3470.jpg

Tabernaklet i St.Birgitta kloster

IMG_3490.jpg

Tabernaklet i St.Birgitta kloster

Tabernacolo, cera 4.jpg

Tabernaklets version i vax under arbete

"En viktig del i ditt arbete är en religiös kontemplation som dirigerar en strävan efter att frigöra uttrycksformen från en figurativ återgivning och därmed ge rum åt ett abstrakt språk som leder till upptäckten av den Gudomliga Tystnaden".

- Benediktin broder Doroteo op 

VIA CRUCIS- KORSVÄGEN

Fyra stationer av fjorton i olika lersorter från en Via Crucis i den medeltida kyrkan, San Pietro a Spoltino, Mosciano, Sant Angelo, Abruzzerna.

IMG_8940_edited.jpg

IV. Jesus möter sin moder

IMG_8944.JPG

VIII. Jesus möter Jerusalems kvinnor

IMG_8946.JPG

IX. Jesus faller f'ör tredje gången

IMG_8952.JPG

XIV. Gravläggningen

UNDER ARBETE- KYRKAN I VALMONTONE

Nytt kyrkobygg: Arkitekterna Tancredi och Rita Carunchio vann i samarbete med Lilli Stenius tävlingen om den nya kyrkan Santa Rita i Valmontone, sydost från Rom.

Här visas några modeller av element till inredningen av den nya kyrkobygget.

Fonte battesimale S.Rita.jpg

Modell av dopfunten i travertin

Fonte battesimale S. Rita 3.jpg

Modell av dopfunten sett från ovan

IMG_8460.jpg
IMG_8470 kopi.jpg

Modell av predikstolen i travertin

IMG_0483.jpg

Förslag till tabernaklet i travertin

Modell till altaret i travertin

UNDER ARBETE - KYRKAN I BELLANTE

Projektet innebär ny inredning av koret och Via Crucis till Kyrkan Santa Maria della Famiglia i Bellante.

Modell_A.jpg

Modell till det nya koret

IMG_9030.jpg
detalj.jpg

Detaljer

IMG_8997.jpg

Konstnären med arkitekten Carlos Cordone som ansvarar för det tekniska.

Genzano
Tabernakel
VIA CRUSIS
uder arbete
bellante
Kyrkan i landi
bottom of page