top of page
Nicolino, bronzo_merhvit.jpg
trykk.jpg

GRAFIK

IMG_8574.JPG
Forside_triptyk.jpg
Fiorinigrav0705 005.JPG

Kanske konst helt enkelt betyder att med en munks ödmjukhet, ett barns oskuld och geniets skaparintuition upptäcka kärleken, som är gömd i allt som omger oss.
- dagboksnotat Lilli Stenius

Den finländska bildkonstnären Lilli Stenius bor och arbetar i Italien. Inflytandet från de två kontrasterande kulturerna är påtagligt i hennes liv och arbete.

 

Samspelet och dialogen mellan det essentiella och det lyriska är ett återkommande kännetecken i hennes konst.

bottom of page